Што претставува предбрачното образование?

За жал, премногу двојки што се венчаваат поминуваат повеќе време да се подготвуваат за денот на свадбата отколку за самиот брак, со што се зголемува можноста за брачна раздор и раскинување. Истражувањата покажуваат дека едукативната подготовка на бракот е еден сигурен начин за намалување на брачното распуштање. Подготовката за бракот не може да ги спречи сите проблеми во бракот, но може да им овозможи на паровите да се стекнат со алатки потребни за да се справат со разочарувања во брак и да го одржуваат бракот среќен. Бракот што се распаѓа во неколку месеци или можеби дури и по 20 или 30 години обично завршува, бидејќи проблемите на почетокот не биле решени.

Неопходно е да ја разгледаме подготовката на бракот, опфаќајќи долг процес на учење во кој се вклучени двојките, родителите, семејството, општеството. Многумина не го разбираат целосно целосно значењето и значењето на важноста на подготовките за брак. Прво, многумина често гледаат на брачната едукација како на советување пред бракот. Сепак, подготовката за брак е подобро опишана како образовен процес во најдобар случај, наместо советување или терапевтски процес. Така го имаме терминот пред брачно образование, што значи дека двојката се едуцира систематски преку процес на настава на различни теми и теми од животот. Иако, подготовката пред бракот е образовен процес, сепак постојат моменти кога терапија на поединецот или двојна терапија е неопходна. Многумина го земаат штетниот емоционален багаж во врската што е задушувачки  за раст и среќа во бракот.

Пред сѐ, императив е да ја сметаме подготовката на бракот како образовна потреба која е задолжителна и влијае на животниот процес на сите кои стапуваат во брак.

Добриот брак не се случува сам по себе

Никој не е инхеретно збогатен со целото знаење и мудрост потребни за здрави брачни фунции или задоволство . Не е важно колку сте интелигетни или колку добро родителите ве образуваа за прашањата за животот, не е важно ни дали сте добро дисциплинирани возрасни, советите и знаењата за бракот му се потребни секому.

Образованието пред бракот и во бракот треба да биде задолжително за секого. Зошто е тоа така?

“Бидејки бракот е Универзитет од кој што неможе да се дипломира”.

Цел на предбрачната едукација е да се проучи сложеноста на животот, социјалниот развој и динамиката на односите. А специјалноста на бракот Робин Паркер ја дефинира на овој начин:

“Програмите бараат двојките да вклучат во процесите на размислување и преку обука да стекнат вештини со цел промовирање и подршка на силни стабилни односи. Секој пар кој стапува во брак, без оглед на возраста и на тоа колку пати бил во брак, треба да подложи на предбрачно образование.  Оние индивидуи кои се разведуваат и повторно се залагат за брак се изложени на поголем ризик од брачни проблеми. Бракот е универзитет од кој што никогаш не се дипломира, разводот не е дипломирање, туку тоа значи дека сте се откажале од  училиште.

Фази за подготовка пред брак

За да се разбере целосниот опсег на подготовка за брак, битно е да се гледа во две фази.

Првата е неформалната фаза на подготовка пред бракот. Втората е нејзината формална фаза. Двете фази се меѓусебно поврзани и важни како другите. Да ја дефинираме и објасниме секоја фаза.

Неформална фаза: Ова е време кога децата најдобро учат од моделирањето на родителски ставови и однесување и од сопственото експериментирање. Ова е фаза кога премногу родители не се свесни колку влијаат врз идниот живот на возрасните и бракот на нивните нежни разбојници. На неформалната фаза понатаму може да се подели во две фази:

1) Фаза на родителско моделирање (од раѓање до пред-тинејџерски) .Ова е време кога родителите имаат најголемо влијание врз животот на нивните деца. Од раѓање децата кои ќе доживеат топлина, љубов и грижа, тоа ќе им помогне да развијат доверба, внатрешен мир и самопочит – а тоа е важен предуслов за здрав брак. Од друга страна, ако тие искусуваат мала или никаква љубов, непотребна болка, срам и разочарување, тогаш повеќе од веројатно е дека тие ќе развијат недостаток на доверба во луѓето и ќе чувствуваат дека се несакани. Овие поединци би сакале да се венчаат од погрешна причина: За да го исполнат она што недостасува во нивните животи. Тоа е опасно.

2) Фаза на лична експлоатација (тинејџер до млада зрелост) или експериментални години. Ова е времето кога децата се оддалечуваат родителите и ја стекнуваат својата независност. Ова е време кога тинејџерите ќе изберат дали ќе ги практикуваат принципите на живот и брак моделирани од нивните родители. Овие години се најважни за подготовките пред бракот. Тоа е време кога сексот, дрогата и алкохолот, и други општествени однесувања ќе ја тестираат моќта на волјата и внатрешната сила на развојот на умот. Ако тие негативно реагираат на овие надворешни сили, шансите да имаат здрав брак ќе биде спречени.

Заедно Формалната фаза

Ова е време кога структуралната формалната обука и едукација на животни прашања и самиот брак се одвива и ова се нарекува години  на апликација ( полнолетство). Тоа е исто така кога сите родителски влијанија, обука за раното детство и тинејџерски експерименти и искуства треба да се преиспитаат преку предбрачното обраование.

Во оваа фаза обучени професионалци  треба да им помогнат на младите  да се разберат и да го применат досегашниот живот во нов динамичен однос – брак. Тие се дополнително опремени со вештини и алатки кои ќе им помогнат во другите области во животот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top