To us, family means putting your arms around each other and being there.

Barbara Bush

​Мисија


„Нашата мисија е да обезбедиме поддршка и ресурси за семејствата, поттикнувајќи силна и отпорна заедница. Наша цел е да ги поттикнеме семејствата да се справат со предизвиците на животот, да промовираат благосостојба и да негуваат значајни врски“.

Визија


„Нашата визија е да помогнеме во создавање свет каде секое семејство ќе се чувствува поддржано, ценето и спремно да се развива. Нашата веб-страница, претставува платформа која нуди сеопфатна помош, информации и безбеден простор за семејствата да се поврзат, да споделуваат искуства, да развијат чувство на припадност и инспирација за секојдневните предизвици“.

Scroll to Top