Развојни постигнувања на 9 месечна возраст

Моторен развој

Груба моторика

 • легнато на грб- самото седнува, ако е во близина на мебел, се обидува да се исправи. Брзо менува позиции (легнува, седнува, се превртува)
 • седење- седи само, може да се задржи ако се навали напред и странично
 • на стомак – се одржува во лазечка позиција на колена и дланки, не мора да лази
 • исправено на нозе – ја носи тежината на телото ако го поставиме покрај мебел или го држиме за двете раце
 • Фина моторика
 • фаќа ситни предмети со испружени палец и показалец, држи во раката цврста храна и ја носи во уста. Се подобрува заедничкото користење на двете раце, намерно испушта предмети од рака

Перцепција

 • визуелна – следи каде му го криеме предметот
 • аудитивна- реагира и на шумови

Комуникација

 • изговара слогови 

Социјално однесување

 • се плаши од непознати, плаче ако слушне плач од друго бебе, привлекува внимание (намерно кашла, се смее, итн)
 • почнува да учи кореографии на песнички (на пр. Две рачиња десет прсти.)

 Црвени развојни знаменца на дете од 9 месеци

 • не седи самостојно, дури ни со потпирање
 • не ја носи тежината на телото
 • не реагира на повикување на име
 • не изговара согласки
 • не успева да префрли играчка од една во друга рака
 • нема интерес да го истражува просторот
 • индиферентно е дури и кон мајката

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top