Развојни постигнувања на 6 месечна возраст

Моторен развој

Груба моторика

 • легнато на грб – подава раце, лесно го доведуваме во седечка позиција. Се врти до стомак и повторно се враќа назад на грб
 • седење- кратко седи само, се потпира со рацете пред себе
 • поставено на стомак- се потпира на испружени раце, дланки полуотворени или отворени 
 • држено под пазуви- првично ја допира подлогата со прстите, па потоа го спушта стапалото. Ја носи тежината на своето тело и се одбива.
 • Фина моторика
 • посега, ги пушта рацете подалеку од градниот кош. Префрла играчка од една во друга рака. Фатот е со цела дланка (палмарен)

Перцепција

 • визуелна – јасна реакција, следи лица и предмети кои се и оддалечени од него
 • аудитивна- јасна реакција, со поглед бара извор на звук

Комуникација

 • интензивно брборење, мноштво на гласови со различна јачина и висина на тон

Социјално однесување

различно се однесува со познати и непознати лица

 Црвени развојни знаменца на дете од 6 месеци

 • не посега по предмети кои му се на дофат
 • слаба контрола на главата
 • не прави обид да се заврти до стомак
 • нема интерес за предмети дури и ако му ги ставиме во рака (не ги гледа, не ги става во уста)
 • отсуство на насмевка и реакција на лица и звуци од околината
 • не возвраќа на емотивниот говор и допирот на мајката

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top