Развојни постигнувања на 3 месечна возраст

Моторен развој

Груба моторика

 • легнато на грб – главата е во средишна линија на телото, кога го повлекуваме во седечка позиција ја задржува, има воспоставено контрола. Со рацете и нозете прави симетрични движења
 • легнато на стомак – се потпира на подлактици, ја задржува исправено главата под агол од 45 до 90 степени, во времетраење од околу една минута
 • држено под пазуви, исправено- при контакт на стапалата со подлогата на кратко ја задржува тежината и прави обид да се одбие

Фина моторика

 • дланките се отворени, пасивно поставен предмет кратко задржува и има свесност за тоа
 • ги доближува дланките една до друга, во ниво на граден кош и ги носи во уста
 • мафта со рацете и ако над него има висечки играчки, успева да погоди некоја од повеќе обиди

Перцепција

 • визуелна- следи предмет со поглед и вртење на глава хоризонтално од едниот до другиот крај, како и нагоре  и надолу,  поаѓајќи од средишната линија
 • аудитивна – моторна слушна реакција, на звуци реагира со целото тело ( се вознемирува или го прекинува движењето). Почнува да го препознава и да реагира на гласот на мајката

Комуникација

 • гуга, поврзува согласки со самогласки (вокали со грлени звуци)

Социјално однесување

 • насочена, социјална насмевка проследена со радост кога ќе ја види мајката

Црвени знаменца на дете до 3 месеци

 • држењето на телото не треба да му биде ниту круто, ниту млитаво. Движењата на рацете и нозете не треба да се разликуваат во однос на лева и десна страна
 • главата ја зафрла наназад ако го повлекуваме да седне, или пак е навалена на една или друга страна додека го држиме во раце исправено
 • дланките ги држи цврсто стегнати, палецот е внатре и нема свесност ни ако вие му ставите нешто да држи
 • отсуство на насмевка
 • нема насочен поглед, ниту обид за следење предмет или лице кое е пред него
 • не гуга, ниту вокализира 
 • не реагира на звуците од околината
 • има бурни реакции на допир, кога го пресоблекувате капете, гушкате, масирате и сл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top