Развојни постигнувања на 12 месечна возраст

Моторен развој

Груба моторика

 • активно седнува, со мала помош се исправа на нозе
 • самостојно и долго седење
 • исправено на нозе – стои неколку секунди само, оди покрај мебел и ако го држиме за една рака
 • на стомак – координирано лазење

Фина моторика

 • фаќа ситни предмети со свиткан палец и показалец
 • удира две играчки една од друга, или тропа по масата да направи звук
 • држи лажица, но се уште не јаде само

Перцепција, разбирање, говор и комуникација

 • се јавуваат првите зборови со значење, во комуникацијата доминантни се гестовите
 • го разбира едноставниот говор, адекватно реагира
 • се подобрува визуомоторната координација
 • забележува лива и предмети кои брзо се движат и се на поголемо растојание од него

Социјално однесување

 • се гордее на себе кога ќе успее да направи нешто
 • не сака да биде оставено со непознати (во градинка)
 • сака да му чита мајката книга и адекватно реагира на  содржината (повеќе на бојата и мелодијата на гласот)
 • иницира контакт со возрасните, има гест за прашање

 Црвени знаменца на дете од 12 месеци

 • не стои, не ползи
 • нема ниту еден збор со значење
 • не реагира на повикување
 • не ја бара играчката кога му ја криете
 • не употребува никакви гестови
 • доколку губи некои од вештините кои претходно ги усвоило

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top