Развојна проценка 18 до 24 месеци

Моторен развој 

 • може да клекне и да се исправи без држење
 • фрла топка
 • се труди да ја дофати топката со рацете и телото
 • се бутка со нозете качено на играчка со тркала (се придвижува)
 • качува и симнува скали ако го држиме за една рака
 • отвара капак на кутија

Когнитивен развој (учење, размислување и решавање проблеми)

 • реди кула од 4 коцки
 • става прстени на стапче
 • шкрта
 • почнува да ги разбира концептите на време (На пр. „Не сега, кога ќе одиме дома“)
 • препознава и именува познати лица на слика
 • памти детали и рутини

Јазик и комуникациски вештини

 • има холофраза (еден збор е цела реченица) а до крајот на периодот поврзува по 2 збора
 • има околу 20тина зборови со значење
 • на барање, именува некои слики во книга  
 • повторува зборови кои ги слушнало
 • бара помош

Социоемоционален развој 

 • се јавува лутина, срам, фрустрација
 • не може да си ги контролира емоциите, што е причина за појава на тантруми
 • кон крајот на периодот се намалуваат сепарационите стравови
 • почнува да сочуствува, ако е некој тажен – го гушка
 • посесивно е за своите играчки

Црвени знаменца на дете од 24 месеци

 • не прави обид за трчање
 • не умее да фрли топка
 • има млитаво или круто држење на телото
 • не разбира вербални налози ако не се придружени со гест и покажување
 • не повторува зборови
 • нема интерес да разгледува книга барем 5 минути
 • има помалку од 20 збора и не ги поврзува во реченица
 • не користи гестови да го дополни својот говор

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top