Развојна проценка 12 до 18 месеци

Моторен развој 

 • самостојно оди
 • со лазење искачува скали, за качување и симнување му е потребна помош
 • влече и турка играчки при одење
 • само седнува на мало столче
 • прави кула од 2-3 коцки
 • врти по повеќе страници од сликовница
 • става мали предмети во шише
 • спонтано шкрта
 • става жетони во отвор (паричка во каса)

 Когнитивен развој (учење, размислување и решавање проблеми)

 • се радува на сликите во книга
 • знае некои делови од телото
 • разбира неколку едноставни вербални налози
 • поврзува животински звуци со слика во книга
 • прави едноставни класификации по боја и форма

Јазик и комуникациски вештини

 • покажува кон тоа што го сака
 • разбирањето на говорот е подобро во однос на фондот на зборови кои ги има
 • изговара најмалку 5 зборови со значење
 • кажува „Не“ или врти со главата
 • се обидува да пее
 • има интонативен прашален облик (Мама?)

Социоемоционален развој 

 • сака да е во центар на внимание
 • најчесто си игра само
 • сака да ги истражува предметите и просторот
 • ги гушка и бакнува родителите и најблиските лица
 • убаво се чувствува на познати места
 • не сака да ги дели играчките

Црвени знаменца на дете од 12 месеци

 • не оди самостојно
 • не се врти кога го повикувате по име
 • не реагира на секојдневни звуци (ѕвонење на телефон)
 • не реагира додека му читате и не покажува на барање слики од книгата
 • не подава спонтано
 • не прави обид за изговарање на слогови и зборови
 • не Ве гледа во очи кога му зборувате

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top