Развојна проценка од 5 до 6 години

Моторен развој 

 • стои на една нога барем 10 секунди
 • скока, прескокнува, заобиколува пречки
 • се превртува (колут напред)
 • се лула на лулашка, се качува и спушта по лизгалка на детско игралиште
 • странично скока, прецизно шутира

 Когнитивен развој (учење, размислување и решавање проблеми)

 • брои и одбројува до 10 предмети
 • црта човечка фигура со најмалку 6 дела
 • црта едноставни цртежи со детали (цртежот е богат, како приказна)
 • прецртува триаголник
 • има знаење за работите кои секој ден се користат (храна, облека, пари, прибор за јадење итн)
 • ги препишува цифрите од 1 до 10,  самостојно пишува печатни букви, држи правилно молив
 • го препишува своето име

Јазик и комуникациски вештини

 • зборува разбирливо
 • раскажува со цели реченици
 • во говорот користи и идно време

Социоемоционален развој 

 • сака да им угоди на другарчињата
 • сака да се спријателува
 • разликува машки од женски пол
 • ги прифаќа правилата на игра
 • покажува поголема самостојност (оди само кај другарчето кое живее три ката над него)
 • ужива во правење претстави (игра, танцува, глуми)
 • знае да менува расположенија, да соработува, па да почне да се инаети

Црвени знаменца на дете од 5 до 6 год.

 • има мал опсег на емоции
 • има екстремни однесувања, како нереален страв, агресивност или изразена срамежливост
 • повлечено е, одбива да се дружи
 • нема реакција на присуство и обраќање од страна на други деца или возрасни
 • не го кажува целото име и презиме
 • вниманието му се одвлекува лесно и е краткотрајно
 • не користи еднина и множина во говорот, ниту минато и идно време
 • не црта
 • му треба помош при користење на тоалет, облекување и исхрана
 • ги губи вештините кои претходно ги имало усвоено

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top