Развојна проценка од 3 до 4 години

Моторен развој 

 • вешто е при качување
 • трча со леснотија
 • вози точак на три тркала со вртење на педалите
 • качува и симнува скали, со наизменично стапнување на секоја скала
 • лесно ракува со играчки кои имаат рачки, команди на копчиња и сл.

 Когнитивен развој (учење, размислување и решавање проблеми)

 • разбира колку се Две (две топки, две кукли…)
 • црта круг, повлекува хоризонтална и вертикална линија по пат на имитација
 • врти по една страница од сликовница
 • прави сложувалки од 4 дела
 • гради кула од барем 6 коцки
 • игра игри кобајаги

Јазик и комуникациски вештини

 • ги именува речиси сите познати работи
 • кажува како се вика, пол и возраст
 • го знае името на другарчето
 • користи множина, како и лични заменки (јас, ти, ние)
 • разбира и извршува вербални налози од два или три дела 

Социоемоционален развој 

 • ги имитира другарчињата и возрасните
 • покажува наклонетост кон другите
 • загрижено е ако другарчето плаче
 • си го чека редот во игра
 • полесно се одвојува од родителите
 • има мноштво на емоции
 • самостојно е при облекување и соблекување, мие и брише раце

Црвени знаменца на дете од 3 до 4 год.

 • е невешто, лесно се препнува и паѓа
 • има зголемено лигавење или доста неразбирлив говор
 • во говорот отсуствуваат реченици
 • не разбира наједноставни вербални налози
 • не имитира и не игра замислени игри
 • не Ве гледа во очи додека му зборувате
 • ги губи вештините кои ги има претходно усвоено

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top