Развојна проценка од 2 до 3 години

Моторен развој 

 • се подига на прсти
 • шутира топка
 • се качува на столица, кревет, препреки на детско игралиште
 • прави обиди за трчање
 • со држење качува и симнува скали
 • ја фрла топката со исправена рака над глава (со зафрлување)
 • повлекува прави линии и се обидува да нацрта кружна линија

 Когнитивен развој (учење, размислување и решавање проблеми)

 • пронаоѓа и подобро сокриен предмет (под неколку покривки)
 • кон крајот на овој период почнува повеќе да ја користи едната рака или да шутира со едната нога (се гледа дали ќе му биде водечка левата или десната рака/нога)
 • прави едноставни класификации, ги групира предметите по големина, форма, боја, без именување какви се
 • почнува да игра игри кобајаги
 • реди кула од 3 до 5 коцки 

Јазик и комуникациски вештини

 • на барање покажува конкретна слика во сликовница
 • именува делови од тело, како и секојдневни предмети и лица во неговата околина
 • поврзува два збора во реченица, а до крајот на овој период може да поврзе 3-4 збора
 • разбира и извршува едноставни вербални налози (донеси ја топката)
 • повторува зборови што ги слушнал од возрасните
 • на прашањето: „Каде е?“, точно покажува со прстот

Социоемоционален развој 

 • ги копира поголемите деца и возрасните
 • се развива самостојноста
 • се радува на други деца
 • пркоси, прави по свое, се инаети
 • доминира паралелна игра, со повремено вклучување на друго дете во својата игра, или тоа се обидува да се вклучи во туѓа игра

Црвени знаменца на дете од 2 до 3 год.

 • не поврзува два збора во реченица
 • не знае за што служат секојдневните предмети (чешел, чаша, лажица…)
 • нема интерес за имитирање на други лица
 • не оди стабилно
 • ги губи претходно стекнатите вештини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top